Casos d'èxit

VUlog: El servicio “car-sharing” per utilització compartida de vehicles, Galileo Master 2005, es va posar en marxa al Antibes des de Juliol 2007
iOpener: despres d’un any al BIC centres de la ESA de Noordwijk, el guanyador regional Holandes del 2006, ha rebut 4,1 Millions d’euros de capital risc per un joc de carreres virtual en temps real.
Insiteo: Guanyador del premi especial de la ESA del 2008, Insteo, un solució innovadora per posicionament indoor, ha finalitzat la fase inicial per la fabricació de 10 prototips

Mes detalls dels resultats de 2010 a: www.results2010.galileo-masters.eu